logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลอดเลือดแดงหัวใจโป่งพอง

อาการ : หลอดเลือดแดงหัวใจโป่งพอง

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

โรคคาวาซากิ (Kawasaki Disease)

โรคคาวาซากิจะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดแดงขนาดกลาง โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงหัวใจ ทำให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างที่แข็งแรงของหลอดเลือดแดง