logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลอดเลือดอักเสบ

อาการ : หลอดเลือดอักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เรพาริล เจล (Reparil gel) หรือ เอสซิน เจล (Aescin gel)

เอสซิน เจลมีสรรพคุณดังนี้เช่น บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ อาการเลือดคั่งตามผิวหนัง และแผลถลอกหลังได้รับการกระแทก, บรรเทาอาการเส้นเลือดขอด ยาเอสซิน