logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หนาวสั่น

อาการ : หนาวสั่น

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หนาวสั่น (Chill)

หนาวสั่น (Chill) เป็นความรู้สึกหนาวเย็นซึ่งมักเกิดร่วมกับมีการสั่นของร่างกาย (Medical Webster’s Medical Desk Dictionary, 1996)