หนาวสั่น (Chill)

บทความที่เกี่ยวข้อง
หนาวสั่น

หนาวสั่น (Chill) เป็นความรู้สึกหนาวเย็นซึ่งมักเกิดร่วมกับมีการสั่นของร่างกาย (Medical Webster’s Medical Desk Dictionary, 1996) โดยเกิดอาการขึ้นได้ทั้งๆที่สวมใส่เสื้อหนาวอยู่ ทั้งนี้อาการตัวสั่นที่รวมถึงแขน-ขา เกิดจากการหดตัวสลับกับการคลายตัวของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเพิ่มและรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สาเหตุของอาการหนาวสั่นมักเกิดจากการมีไข้ ซึ่งพบได้ทั้งในไข้สูงและในไข้ต่ำ เกิดได้ทั้งกับโรคติดเชื้อและโรคที่ไม่ติดเชื้อเช่น โรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง อย่างไรก็ตาม อาจเกิดจากภาวะอากาศหนาวเย็นก็ได้ ซึ่งเมื่อเกิดร่วมกับการมีไข้มักเป็นตัวบอกถึงความรุนแรงของโรค

เมื่อมีไข้และหนาวสั่นซึ่งไม่ดีขึ้นใน 1 - 2 วันหลังการดูแลตนเองควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

Updated 2015, Dec 19