logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หนังตาบวมสองข้างเมื่อตื่นนอนเช้า

อาการ : หนังตาบวมสองข้างเมื่อตื่นนอนเช้า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน

โรคไตอักเสบในเด็ก (Pediatric nephritis)

นับเป็นความโชคดีที่โรคไตอักเสบในเด็กที่เกิดตามหลังการติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อแบคที เรียสเตร็ปโตคอคคัสซึ่งพบได้บ่อยที่สุด