logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หนองจากท่อปัสสาวะหรืออวัยวะเพศ

อาการ : หนองจากท่อปัสสาวะหรืออวัยวะเพศ

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

โรคติดเชื้อ Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium เป็นเชื้อแบคทีเรียในตระกูล Myocoplasma เป็นเชื้อกลุ่มที่มีขนาดเล็กที่สุดที่สามารถอยู่ได้โดยอิสระ