logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ส้นเท้าแตก

อาการ : ส้นเท้าแตก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ส้นเท้าแตก (Cracked heels)

ส้นเท้าแตก(Cracked heels) คือ รอยแยก/รอยแตกหลายๆรอยที่เกิดเป็นทางยาวบนผิวส้นเท้าซึ่งมักเกิดทั้ง2ข้าง