logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สูญเสียความจำ

อาการ : สูญเสียความจำ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด โรคนี้ถูกบรรยายไว้ครั้งแรกโดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ Alois Alzheimer

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

การสูญเสียความทรงจำ ภาวะเสียความจำ (Amnesia)

การสูญเสียความทรงจำและโรคสมองเสื่อม ทั้ง 2 โรค/ภาวะนี้มีความแตกต่างกัน เพราะภาวะสูญเสียความทรงจำนั้น ผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำเท่านั้น

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมองเสื่อม (Dementia)

โรคสมองเสื่อมไม่ใช่ภาวะปกติของคนที่มีอายุ ผู้สูงอายุมักจะคิดว่าตนเองมีความจำบก พร่อง แท้จริงแล้วอาการหลงลืมเล็กๆน้อยๆนี้สามารถเกิดได้ในผู้สูงอายุ

โดย พชรมน ไกรรณภูมิ

การสูญเสียความทรงจำหรือภาวะเสียความจำ (Amnesia) - Update

การสูญเสียความทรงจำหรือภาวะเสียความจำ (Amnesia) เกิดจากการที่สมองถูกทำลายหรือเป็นโรคใดโรคหนึ่ง เป็นภาวะ...