logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สะอึก

อาการ : สะอึก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สะอึก อาการสะอึก (Hiccup)

สะอึก อาการสะอึก (Hiccup หรือ Hiccough) เป็นอาการเกิดจากการกระตุกติดๆกันของกล้ามเนื้อกะบังลม จากมีการระคายเคืองต่อเส้นประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สะอึก (Hiccup)

อาการสะอึกจะหายได้เอง ไม่ต้องรักษา แต่มีวิธีการทางภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่อาจช่วยให้สะอึกหายเร็วขึ้น โดยเชื่อว่า วิธีการเหล่านี้สามารถขัดขวางรีเฟล็กซ์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟีโนไทอาซีน (Phenothiazine)

ยาฟีโนไทอาซีนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาอาการทางจิต ความผิดปกติทางอารมณ์, รักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียน (เช่น จากการให้ยาเคมีบำบัด) และอาการสะอึก

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาแก้สะอึก (Hiccups Medications)

ยาแก้สะอึก หรือมักเรียกกันว่ายาสะอึก(Hiccup medication หรือ Hiccup drug หรือ Hiccup agent)เป็นยาที่ใช้รักษาอาการสะอึกเมื่อผู้ป่วยมีอาการ สะอึกแบบเรื้อรัง