logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สร้างกล้ามเนื้อ

อาการ : สร้างกล้ามเนื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ออกซาโบโลน (Oxabolone)

ยาออกซาโบโลน(Oxabolone หรือ Oxabolone cipionate หรือ Oxabolone cypionate ) เป็นสารประกอบที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นโดยมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเพศชาย