logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาการ : วัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

วัคซีนที่แนะนำและตารางการรับวัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ:อายุ 19 ปีขึ้นไป (Recommended Vaccine for Adults and Seniors)

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่มีความแตกต่างกับเด็กและวัยรุ่นอยู่มาก วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่