logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลิ้นบวม

อาการ : ลิ้นบวม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลิ้นอักเสบ (Glossitis)

ลิ้นอักเสบ(Glossitis)หมายถึง ภาวะหรือโรคที่ทำให้เกิดมีการอักเสบขึ้นกับลิ้น/ เนื้อเยื่อลิ้นที่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติกับลิ้นได้หลายรูปแบบ เช่น ลิ้น บวม แดง