logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลำไส้อุดตัน

อาการ : ลำไส้อุดตัน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งลำไส้เล็ก (Small intestine cancer)

มะเร็งลำไส้เล็ก(Small intestine cancer หรือ Small bowel cancer) คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ของลำไส้เล็กที่ตำแหน่งใดก็ได้เกิดกลายพันธ์ เจริญแบ่งตัวรวดเร็วผิดปกติ