logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาชา

อาการ : ยาชา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ลิโดเคน (Lidocaine)

ยาลิโดเคน(Lidocaine หรือ Lidocaine hydrochloride หรือ Lidocaine HCl) หรือในชื่ออื่นคือ ไซโลเคน(Xylocaine) หรือ ลิกโนเคน(Lignocaine) ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่