logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีไข้สูงอาการคล้ายไข้หวัด

อาการ : มีไข้สูงอาการคล้ายไข้หวัด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลิสเทริโอซิส (Listeriosis) หรือ ลิสทีเรีย (Listeria)

เมื่อติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์จะมีโอกาสแท้งบุตร เด็กคลอดก่อนกำหนด ทารกเสียชีวิตในครรภ์ และเด็กเสียชีวิตหลังคลอดได้ ทั้งนี้เกิดจากเด็กมีการติดเชื้อนี้ที่รุนแรง