logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีแผลที่ผิวหนัง

อาการ : มีแผลที่ผิวหนัง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เซทริไมด์ (Cetrimide)

ยาเซทริไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งชี้เช่น ใช้ทำความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อของบาด แผล, รักษาอาการต่อมไขมันใต้ผิวหนังอักเสบ