logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีแก๊สในท้องมาก

อาการ : มีแก๊สในท้องมาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส (Abdominal bloating)

ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีลม มีก๊าซ/มีแก๊ส (Abdominal bloating) เป็นอาการที่รู้สึกแน่นอึดอัด ในท้องเนื่องจากมีลมมากในกระเพาะอาหารและในลำไส้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ถ่านกัมมันต์ (Activated charcoal)

วงการแพทย์ได้นำถ่านกัมมันต์ มาใช้เพื่อดูดซับสารพิษที่มนุษย์รับประทานเข้าไป หรือ ดูดซับยาที่รับประทานเกินขนาด