logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีก้อนเนื้อที่ผิวหนัง

อาการ : มีก้อนเนื้อที่ผิวหนัง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

หูด (Warts)

เชื้อหูดจะทำให้เกิดโรคบริเวณผิวหนังและเยื่อบุต่างๆโดยที่ไม่ลุกลามเข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นจึงไม่ใช่โรคมะเร็ง เนื่องจากเชื้อหูดจะแบ่งตัวเฉพาะที่ผิวหนัง

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

หูดหงอนไก่ หูดอวัยวะเพศ (Condyloma acuminata)

การติดต่อหลัก คือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ฝาสุขภัณฑ์ ไม่ทำให้ติดหูดหงอนไก่ได้

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เนื้องอกไขมัน ก้อนเนื้อไขมัน (Lipoma)

เมื่อคลำได้ก้อนเนื้อผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยว่า เป็นก้อนเนื้ออะไร ส่วนหลังจากแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นก้อนไขมัน ควรพบแพทย์เสมอ

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

ซีตส์ไขมันผิวหนัง (Sebaceous cyst หรือ Epidermal inclusion cyst)

หากมีก้อนผิดปกติที่ผิวหนังที่โตตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป สามารถพบแพทย์เพื่อทำการตรวจได้ เนื่องจากก้อนที่ผิวหนังนั้นมีหลายประเภท เช่น ก้อนเนื้องอกไขมัน

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

กระเนื้อ (Seborrheic keratosis)

เป็นโรคที่ไม่รุนแรง ไม่ก่ออาการ และไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งผิวหนัง แต่เป็นภาวะที่ไม่หาย และจำนวนของกระเนื้อมักเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เมื่อเป็นกระเนื้อ