logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งเต้านม

อาการ : มะเร็งเต้านม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

อาการสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายคือ คลำได้ก้อนเนื้อในเต้านม มักเกิดเพียงข้างเดียว (โอกาสเกิดสองข้างมีประมาณ 5%)

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

แอนแอสโทรโซล (Anastrozole)

ยาแอนแอสโทรโซลมีข้อบ่งใช้/สรรพคุณสำหรับเป็นยาเสริมการรักษา (Adjuvant Treatment) ในสตรีวัยหมดระดู (วัยหมดประจำเดือน) ที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ราโลซิฟีน (Raloxifene)

ยาราโลซิฟีนเป็นยาที่ลดความเสี่ยงการพัฒนาเป็นมะเร็งเต้านมระยะรุกรานเท่านั้น ไม่ ได้เป็นยาที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

โทเรมิฟีน (Toremifene)

ยาโทรเรมิฟีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (Metastatic Breast Cancer) ในสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้ว (Postmenopausal)

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ฟูลเวสแทรนต์ (Fulvestrant)

ยาฟูลเวสแทรนต์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคมะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวรับของเอสโตรเจน (Estrogen Receptor Positive; ER+)