logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะมีการสลายตัวของกระดูกจากมะเร็ง

อาการ : ภาวะมีการสลายตัวของกระดูกจากมะเร็ง

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

โคลโดรเนต (Clodronate)

ยาโคลโดรเนตจัดอยู่ในกลุ่มยาบิสฟอสฟาเนต (Bisphosphonate) มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูงอันมีสาเหตุจากมะเร็ง