logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / พิษวิทยา

อาการ : พิษวิทยา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

พิษคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide poisoning)

พิษคาร์บอนมอนอกไซด์(Carbon monoxide poisoning) คือ ภาวะที่หายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ปอด/ร่างกายมากเกินปกติ ถ้าได้รับในปริมาณไม่มาก อาการหลัก เช่น ปวดหัว, วิงเวียน, เจ็บหน้าอก, สับสน...