logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / พิษจากสัตว์กัด

อาการ : พิษจากสัตว์กัด

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

สารต้านพิษสัตว์ (Antivenom)

สารต้านพิษสัตว์ (Antivenom) เป็นยาชีววัตถุรูปแบบหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากสารแอนตีบอดี (Antibody) เพื่อรักษาพิษที่ได้รับจากสัตว์จากการกัดหรือการต่อย