logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังติดเชื้อ

อาการ : ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังติดเชื้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน (Skin and soft tissue infection)

โรคติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนน้อยเป็นการติดเชื้อไวรัส หรือ เชื้อรา/โรคเชื้อรา