logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผิวหนังติดเชื้อ

อาการ : ผิวหนังติดเชื้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ผิวหนังติดเชื้อ (Skin infection)

ผิวหนังติดเชื้อ หรือ ผิวหนังอักเสบติดเชื้อ(Skin infection) เป็นคำรวมที่หมายถึง ผิวหนังติดเชื้อโรค ซึ่งอาจเป็นการติดเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา