logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผอม

อาการ : ผอม

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร

พยาธิไส้เดือน (Ascariasis)

ตัวแก่ของพยาธิไส้เดือน จะอยู่ในลำไส้เล็กของมนุษย์ จากนั้นจะผสมพันธุ์ออกไข่ปนออกมากับอุจจาระ โดยตัวเมีย 1 ตัวสามารถออกไข่ได้ถึง 200,000 ฟองต่อวัน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตัวตืด โรคพยาธิตัวตืด (Tapeworm infection)

โรคพยาธิตัวตืด หรือโรคติดเชื้อพยาธิตัวตืด (Tapeworm infection หรือ Tepeworm infestation) คือโรคพยาธิในระบบทางเดินอาหาร มักพบในลำไส้เล็ก เกิดจากคนติดเชื้อ