logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

อาการ : ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

วัคซีนตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)

โดยทั่วไปการติดเชื้อนี้ในเด็กจะมีอาการน้อยกว่าการติดเชื้อนี้ในผู้ใหญ่ แต่จะมีโอกาสเป็นพาหะเรื้อรังของโรคนี้มากกว่าการติดเชื้อในผู้ใหญ่