logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น

อาการ : ป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Vaccine)

โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcemia หรือ Meningococcal disease) เป็นโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด ไนซีเรีย มีนิงไจทิดิส