logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดเบ่งอุจจาระ

อาการ : ปวดเบ่งอุจจาระ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวดเบ่ง (Tenesmus)

ปวดเบ่ง คือ อาการที่รู้สึกปวดเวลาถ่ายอุจจาระ และรู้สึกถ่ายไม่สุด ทำให้หลายคนต้องเบ่งเพื่อถ่ายอุจจาระ จึงเรียกว่า ปวดเบ่ง