ปวดเบ่ง (Tenesmus)

ปวดเบ่ง คือ อาการที่รู้สึกปวดเวลาถ่ายอุจจาระ และรู้สึกถ่ายไม่สุด ทำให้หลายคนต้องเบ่งเพื่อถ่ายอุจจาระ จึงเรียกว่า ปวดเบ่ง ซึ่งบ่อยครั้งมักร่วมกับอุจจาระเป็นมูก หรือ อุจจาระเป็นเลือด หรือ อาจมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ เป็นอาการที่เกิดได้จาก การอักเสบของลำไส้ โรคที่ทำให้ลำไส้เคลื่อนบีบตัวผิดปกติ โรคแผลในลำไส้ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง หรือจากผล ข้างเคียงจากรังสีรักษาในการรักษาโรคมะเร็งของอุ้งเชิงกราน

บรรณานุกรม

  1. Tenesmus. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0003618/ [2013,Feb28].