logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดหลังส่วนเอว

อาการ : ปวดหลังส่วนเอว

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อน (Lumbar spondylolisthesis)

ถ้ามีการเลื่อนไถล/เคลื่อนของปล้องกระดูกรุนแรง มีการกดทับเส้นประสาท หรือไขสันหลัง ก็มีโอกาสเป็นอัมพาต ขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง ปัสสาวะอุจจาระลำบากได้