logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดหลังช่วงล่าง

อาการ : ปวดหลังช่วงล่าง

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บ กลุ่มอาการรากประสาทหางม้า (Cauda equina syndrome)

การรักษาส่วนใหญ่ มักต้องเน้นการทำกายภาพบำบัดระยะยาว และการทานยาลดอาการเจ็บปวดหรืออาการชา ถ้าโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษา ก็มีโอกาสเป็นอัมพาตของขาทั้ง 2 ข้างได้