logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดศีรษะหลังเจาะหลัง

อาการ : ปวดศีรษะหลังเจาะหลัง

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ภาวะปวดศีรษะเหตุเจาะหลัง (Post lumbar puncture headache)

พยายามนอนพักโดยนอนราบหลังจากเจาะหลัง ลุกขึ้นเท่าที่จำเป็นอย่างน้อย ภาย ใน 48 ชั่วโมงหลังเจาะหลัง หรือตามแพทย์ผู้รักษาแนะนำ ร่วมกับดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้น