logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดข้อ

อาการ : ปวดข้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เกาต์ (Gout)

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ในโรคเกาต์ คือ กลายเป็นโรคเกาต์เรื้อรังเมื่อไม่พบแพทย์ต่อ เนื่อง หรือการเกิดปุ่มผลึกกรดยูริคในเนื้อเยื่อต่างๆ ส่งผลให้เสียภาพลักษณ์

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)

ยาที่ใช้รักษาโรคข้อรูมาตอยด์จะใช้ยาหลายตัวร่วมกัน ไม่มียาตัวไหนที่จะหยุดยั้งการดำเนินของโรคและทำให้หายได้ ยาที่ใช้รักษาจะเป็นเพียงเพื่อลดและป้องกันการปวดบวม

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม (Osteoarthritis)

โรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่เป็นโรคเกิดตามอายุ จึงเป็นโรคที่ป้องกันไม่ได้ แต่อาจช่วยชะลอการเกิดและ/หรือลดความรุนแรงของอาการโดย ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดน้ำหนักตัวเกิน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคพุ่มพวง / โรคลูปัส (Lupus) / โรคเอสแอลอี (SLE)

โรคลูปัส(Lupus) หรือ โรคเอสแอลอี(SLE, ชื่อเต็มคือ Systemic lupus erythematosus) หรือคนไทยรู้จักกันในชื่อ ‘โรคพุ่มพวง’ คือ โรคภูมิแพ้ตนเอง