logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องเสียเรื้อรัง

อาการ : ท้องเสียเรื้อรัง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (Ulcerative colitis)

โรคนี้จะมีการอักเสบเกิดขึ้นเฉพาะที่ลำไส้ใหญ่ โดยจะมีอาการเกี่ยวกับการอุจจาระที่ผิดปกติ ความสำคัญคือโรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลำไส้อักเสบ (Enterocolitis)

ลำไส้อักเสบ โดยทั่วไปเป็นโรคไม่รุนแรง แพทย์มักรักษาควบคุมโรคได้ แต่กรณีที่พบแพทย์ล่าช้า หรือมีโรคประจำตัวอื่น สุขภาพไม่ดี โรคลำไส้อักเสบอาจรุนแรงลุกลาม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคโครห์น (Crohn’s disease)

อาการที่พบได้จากโรคโครห์นที่พบบ่อยคือ อาการจากลำไส้อักเสบที่มีอาการรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากได้แก่ ปวดท้อง (มักมีลักษณะปวดบีบ/ปวดเกร็ง)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลำไส้อักเสบเรื้อรัง โรคไอบีดี (Inflammatory bowel disease: IBD)

การพยากรณ์โรคของโรคไอบีดีคือ เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย แต่ถ้าได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆร่วมกับการดูแลตนเองที่ดี ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

พยาธิสตรองจิลอยด์ สตรองจิลอยดิอาซิส (Strongyloidiasis)

โรคสตรองจิลอยดิอาซิสไม่ใช่โรคติดต่อจากคนสู่คนหรือสัตว์สู่คน ไม่ติดต่อทางการสัมผัส คลุกคลี หายใจ ไอ จาม หรือกินอาหารร่วมกัน