logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องเสียจากน้ำดี

อาการ : ท้องเสียจากน้ำดี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คอเลสไทรามีน (Cholestyramine)

ยาคอเลสไทรามีนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาและลดปริมาณคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง, รักษาอาการท้องเสียและผื่นคันตามผิวหนัง