logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องผูกในผู้สูงอายุ

อาการ : ท้องผูกในผู้สูงอายุ

โดย ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา

การป้องกันท้องผูกในผู้สูงอายุ (Prevention of elderly constipation)

อายุที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของกระเพาะอาหารในการหลั่งกรดที่ช่วยในการย่อยอาหารลดลง