logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องผูกสลับท้องเสีย

อาการ : ท้องผูกสลับท้องเสีย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลำไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome)

โรคลำไส้แปรปรวนเป็นโรคไม่รุนแรง ไม่ทำให้เสียชีวิต แต่เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง และเกี่ยวข้องกับการขับถ่าย จึงมักส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เซนโนไซด์/เซนนา/เซโนคอต (Sennosides/Senna/Senokot)

การใช้ยาเซนโนไซด์ให้ถูกต้องและปลอดภัย ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง และผู้ป่วยมักจะได้รับคำแนะนำให้หยุดใช้ยาเมื่อระบบการขับถ่ายกลับมาเป็นปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไฮออสไซยามีน (Hyoscyamine)

ยาไฮออสไซยามีนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาและบำบัดอาการลำไส้แปรปรวน, ลดอาการปวดเกร็งในช่องทางเดินอาหาร, บรรเทาอาการปวดเกร็งของโรคนิ่วในไต โรคนิ่วในถุงน้ำดี