logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องผูกตั้งแต่เกิดต่อเนื่อง

อาการ : ท้องผูกตั้งแต่เกิดต่อเนื่อง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลำไส้ใหญ่พองในเด็ก (Hirschsprung disease)

ลำไส้ใหญ่พองในเด็ก/ลำไส้ใหญ่พองแต่กำเนิด/โรคเฮิร์สชพรุง(Hirschsprung disease หรือ Congenital megacolon)