logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้อกระจก

อาการ : ต้อกระจก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

การฝังแก้วตาเทียม (Intraocular lens implantation)

การฝังแก้วตาเทียม/เลนส์ (Lens) เทียม (Intraocular lens implantation) เป็นการผ่าตัดฝังวัสดุที่เรียกว่า แก้วตาเทียม/เลนส์เทียม (Intraocular lens)