logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต่อมน้ำเหลืองบวมโตเป็นสายที่คอ

อาการ : ต่อมน้ำเหลืองบวมโตเป็นสายที่คอ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

วัณโรคต่อมน้ำเหลือง (Tuberculous lymphadenitis)

วัณโรคต่อมน้ำเหลือง(Tuberculous lymphadenitis) คือ วัณโรคที่เกิดกับต่อมน้ำเหลืองที่อยู่นอกปอด เกือบทั้งหมดพบที่ต่อมน้ำเหลืองลำคอ...