logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตุ่มใส

อาการ : ตุ่มใส

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตุ่มพอง ตุ่มใส ตุ่มน้ำ ตุ่มเลือด ตุ่มหนอง (Blister)

ตุ่มพอง (Blister) เป็นถุงที่เกิดกับหนังกำพร้า (ผิวหนังส่วนบน) ภายในประกอบด้วยน้ำหรือ ของเหลวของร่างกาย (Fluid)