logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตุ่มน้ำ

อาการ : ตุ่มน้ำ

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

โรคมือ เท้า ปาก (Hand-Foot-and-Mouth Disease)

เด็กที่เป็นโรคมือ เท้า ปากจะเจ็บปากมาก กินอะไรไม่ค่อยได้ ผู้เขียนจะแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ลูกกินน้ำเย็น กินนมแช่เย็น หรือเอานมแช่แข็งให้ หรือไอศกรีม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตุ่มพอง ตุ่มใส ตุ่มน้ำ ตุ่มเลือด ตุ่มหนอง (Blister)

ตุ่มพอง (Blister) เป็นถุงที่เกิดกับหนังกำพร้า (ผิวหนังส่วนบน) ภายในประกอบด้วยน้ำหรือ ของเหลวของร่างกาย (Fluid)