logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

อาการ : ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คลาวูลาเนท (Clavulanate) หรือ กรดคลาวูลานิก (Clavulanic acid)

สูตรตำรับของยาคลาวูลาเนทที่ผสมร่วมกับยาปฏิชีวนะอื่นอย่างเช่น Amoxicillin มีสรรพคุณ รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียดังต่อไปนี้เช่น ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)