logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดสารเสพติด

อาการ : ติดสารเสพติด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นาลเทรกโซน (Naltrexone)

ยานาลเทรกโซนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดรักษาอาการติดสาร/ยาเสพติด, บำบัด รักษาอาการติดสุรา ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะตับอักเสบแบบเฉียบพลัน