logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดทินเนอร์

อาการ : ติดทินเนอร์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารทินเนอร์ (Paint thinner)

สารทินเนอร์ หรือ ทินเนอร์(Paint thinner) เป็นชื่อเรียกของตัวทำละลายที่ใช้ผสมเจือจางผลิตภัณฑ์ประเภทสีทาบ้าน สีทาเครื่องจักร เรือ รถยนต์