logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตามองไม่เห็น

อาการ : ตามองไม่เห็น

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ตาบอดเหตุจากสมอง (Cortical blindness)

ผลการรักษาภาวะตาบอดเหตุจากสมอง ขึ้นกับความรวดเร็วของการรักษา และสาเหตุที่แก้ไขได้หรือไม่ หายขาดหรือไม่