logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตากระตุก

อาการ : ตากระตุก

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ตากะปริบ โรคหนังตากระตุก (Blepharospasm)

สิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคตากะปริบที่พบบ่อย คือ แสงจ้า แสงแดด ดูทีวี อ่านหนังสือนานๆ ความเครียด การขับรถนานๆ และอาการจะดีขึ้นเมื่อนอนหลับ พักผ่อนเต็มที่ ผ่อนคลาย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตากระตุก (Nystagmus)

ตากระตุก (Nystagmus) เป็นอาการ ไม่ใช่โรค โดยเป็นการเคลื่อนที่ ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ ได้ตั้งใจแบบรวดเร็วของลูกตา ทั้งนี้การเคลื่อนที่แบบรวดเร็ว