logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชักแบบตัวอ่อน

อาการ : ชักแบบตัวอ่อน

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ชักตัวอ่อน (Atonic seizure)

อาการชักตัวอ่อนที่เกิดขึ้นจะเกิดทันที ล้มลงกับพื้น จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นต้องระมัดระวังในการทำกิจกรรมที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่น การขับรถ