logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชักเกร็ง

อาการ : ชักเกร็ง

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ชักเกร็ง (Tonic seizure)

ชักเกร็ง/ลมชักแบบชักเกร็งคือ การชักแบบทั้งตัวชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการตัวแข็งเกร็งทันที กัดฟัน กัดกราม ขาดสติ ล้มลงกับพื้นทันที