logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / จาม

อาการ : จาม

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล

โรคภูมิแพ้ (Allergy)

การใช้วัคซีนภูมิแพ้เป็นการรักษาโดยการฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยที่ควรรับการรักษาโดยวิธีฉีดวัคซีนภูมิแพ้ คือผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีผลข้างเคียงจากยา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

จาม (Sneezing)

จาม (Sneezing) เป็นอาการที่เกิดจากมีการขับอากาศจากปอดผ่านหลอดลม ท่อลม เข้าสู่โพรงจมูกและช่องปากทันทีและมักเป็นอาการที่ร่างกายควบคุมไม่ได้

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไข้ละอองฟาง (Hay fever)

สาเหตุของไข้ละอองฟางเกิดจากเยื่อเมือกบุโพรงจมูกเกิดการแพ้ (การอักเสบชนิดไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ) เมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ (จากการหายใจเข้าไป)